2020-11-11 15:44Pressmeddelande

Destinationen Karlskrona tar fram en turism- och besöksnäringsstrategi

null

Besöksnäringsenheten, Karlskrona kommun, har fått ett politiskt uppdrag att ta fram en Turism- och besöksnäringsstrategi för Karlskrona. Från flera håll betonas hur viktigt det strategiska arbetet inom en destination är, och att besöksnäringen behöver hanteras som en strategisk fråga av betydelse för samhällsutvecklingen i hela kommunen och regionen. 


"Turismens betydelse för Karlskrona har blivit plågsamt tydligt under rådande pandemi, men vi tror branschen kommer resa sig igen och vara en betydande tillväxtmotor i kommunen även i framtiden”, menar Terje Viblom Pedersen, turistchef i Karlskrona.
”För detta behövs en tydlig strategi, en plattform som ska peka ut riktningen för våra gemensamma insatser.
Arbetet med processen kom av sig i början på året, men nu är vi på Besöksnäringsenheten i full gång igen, med förhoppning om att strategin ska vara klar till årsskiftet”.

Syftet med strategin är att underlätta för besöksnäringens många små och stora aktörer att göra fler och bättre affärer, och att fatta rätt beslut i frågor som berör branschen. Strategin kommer även vara ett viktigt styrdokument för kommunens många förvaltningar och bolag, som direkt eller indirekt är involverade i frågor som rör turism och besöksnäring.

”Vi på Besöksnäringsenheten som arbetar med destinationen genom varumärket Visit Karlskrona, lyfter globala trender, insikter från andra destinationer och analyser från Visit Sweden, in i strategin. Nu inhämtar vi synpunkter och inspel från det lokala företagsperspektivet genom digitala möten med representanter för näringen.
Vi har även skickat ut en enkät som vi hoppas så många som möjligt vill svara på”, avslutar Therese Hagström Andersson på Besöksnäringsenheten.

Visit Karlskrona är Karlskronas DMO (Destination Marketing Organisation) och det turistiska varumärket.

Besöksnäringsenheten, Karlskrona kommun, ansvarar för Karlskronas destinationsmarknadsföring och tillhandahåller ett antal kanaler där vi och andra når ut med inspiration och information om Karlskrona till miljontals potentiella besökare året om. Vi brinner för ett gott värdskap och har som ambition att erbjuda högklassig besöksservice när och var besökaren önskar, under hela året. 

Visit Karlskrona är även arrangör/medarrangör av olika evenemang, bland annat den anrika "Lövmarknaden" torsdagen innan midsommar och "Karlskrona Skärgårdsfest" som går av stapeln första veckan i augusti varje år.

På vår hemsida www.visitkarlskrona.se hittar du information om boende, evenemang, besöksmål och aktiviteter. Följ oss på facebook.com/visitkarlskrona, twitter.com/visitkarlskrona eller instagram, https://www.instagram.com/explore/tags/visitkarlskrona/ och använd gärna någon/några av våra hashtags #visitkarlskrona, #feelthelugn, #keepcalmandvisitkarlskrona.

Har du ett par minuter över kan du njuta av vår sköna video från sommaren 2019. Enjoy! 
https://youtu.be/3ravJp_fNdw


Om Visit Karlskrona

Visit Karlskrona är Karlskronas DMO (Destination Marketing Organisation) och turistiska varumärke. Vi ansvarar för Karlskronas destinationsmarknadsföring och tillhandahåller ett antal kanaler där vi och andra når ut med inspiration och information om Karlskrona till miljontals potentiella besökare året om. ​ Vi brinner för ett gott värdskap och har som ambition att erbjuda högklassig besöksservice när och var besökaren önskar. I dagsläget sker detta genom vår fysiska Turistbyrå, InfoPoints, guider, sommarvärdar, stadsvärdar och ferieungdomar - och i nära samarbete med vår näring och våra invånare. ​Visit Karlskrona är även arrangör/medarrangör av olika evenemang, bland annat den anrika "Lövmarknaden" torsdagen innan midsommar och "Karlskrona Skärgårdsfest" som går av stapeln första veckan i augusti varje år. ​ Turism är en stark tillväxtmotor och genererar intäkter och arbetstillfällen, som inte kan flyttas ut från kommunen. Besöksnäringsenheten arbetar med destinationsutveckling av Karlskrona, så vi kan säkerställa en hållbar besöksupplevelse för kommande generationer - både turister och invånare På vår hemsida www.visitkarlskrona.se hittar du information om boende, evenemang, besöksmål och aktiviteter. Följ oss på facebook.com/visitkarlskrona, twitter.com/visitkarlskrona eller instagram, https://www.instagram.com/explore/tags/visitkarlskrona/ och använd gärna någon/några av våra hashtags #visitkarlskrona, #feelthelugn, #keepcalmandvisitkarlskrona.