2019-10-16 16:24Pressmeddelande

Karlskrona gör bra ifrån sig i nationell turistundersökning

null

Vad värdesätter besökare mest vid valet av semesterdestination och hur mycket känner de till om de olika turistmålen i Sverige? För andra året i rad har destinationsnätverket SNDMO, Swedish Network of Destination Management Organisations, genomfört en undersökning kring varumärkeskännedom och besökarnöjdhet bland de destinationer som är medlemmar i nätverket. Resultaten visar att ett trevligt bemötande och en bra atmosfär är fortsatt viktiga aspekter för val av semesterstad/destination.

Under sommaren genomförde 27 svenska destinationer gemensamt undersökningen av besökareskännedom, preferenser och nöjdhet av städer eller platser man besökt samt planerar att besöka. Årets undersökning, Semestra i Sverige 2019, var en uppföljande och jämförande studie med den som gjordes året innan.

För oss i destinationsnätverket är det en viktig fråga att få fram tillförlitliga och jämförbara gästundersökningar, både kvantitativt och kvalitativt. Genom att ta fram lokala resultat på likadant ställda frågor ges också en möjlighet för oss att ranka de olika destinationernas resultat gentemot varandra”, säger Maria Westin ordförande SNDMO.

Resultaten från årets undersökning visar att ett trevligt bemötande bland människorna i staden är det viktigaste vid valet av en semesterort, följt av en bra atmosfär. Starkt efterfrågat är även ett brett utbud av mat och dryck samt att staden är promenadvänlig.

”Som destination är det oerhört viktigt att kunna jämföra sina resultat med andra och denna form för benchmarking ger oss möjlighet att se vilka områden vi behöver utveckla”, säger Terje Viblom Pedersen, turistchef i Karlskrona.

Resultat för Karlskrona

Karlskrona hamnar över medelvärdet inom kategorierna ”trevligt bemötande” och ”bra atmosfär” – de två viktigaste kriterierna vid val av semesterort enligt undersökningen.
Men mest skiljer sig Karlskrona positivt ut som en stad med ”bra utbud av sevärdheter” (6:e plats) och bland destinationer som upplevs som ”lätt att ta sig runt i” (3:e plats).


Turistchefen i Karlskrona är även gladare än vanligt: ”Det värmer ett hjärta som slår för värdskap och service att vi upplevs ha ett trevligt bemötande och en bra atmosfär, i tillägg till vårt fina utbud.
Det är utan tvekan det personliga bemötandet som avgör konkurrensen om kunderna framöver, och här gäller det att vi håller tempot uppe i Visit Karlskronas sedan länge pågående arbete med värdskap och destinationsutveckling”
, menar han.

Karlskrona hamnar även på en meriterande 6:e plats av 27 destinationer på NPS-mätningen (Net Promotor Score*), som indikerar människors benägenhet att rekommendera en plats till sina vänner och bekanta. Karlskrona har förbättrat sitt reslutat med hela 14 % sedan förra årets undersökning.
”Det visar att vi som ansvariga för destinationsmarknadsföring, tillsammans med vår näring, våra partners och våra invånare har lyckats skapa många ambassadörer för Karlskrona som besöksmål ute i landet”, säger en stolt Terje Viblom Pedersen.

Utbudet av shopping, aktiviteter och evenemang upplevs som mindre bra i Karlskrona.
”Det tar tid att ändra människors uppfattning. Det får vi tydligen jobba än hårdare på vad gäller shopping, aktiviteter och evenemang, något som redan finns med på agendan för 2020”, avslutar turistchefen.

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av marknadsundersökningsföretaget Research One på beställning av SNDMO. Totalt över 4 500 riksrepresentativa svar i åldrarna 18-70 har samlats in genom en omfattande webenkät om att semestra i Sverige, definierat som att besöka en stad i Sverige för nöjes skull genom att resa minst 5 mil enkel väg och sedan tillbringa åtminstone en övernattning i staden. Över 75 % av de som svarade uppgav att de semestrar i Sverige minst en gång om året, och helst under sommaren. Det färdsätt som dominerar är resa med bil och på andra plats kommer tåg. Den mest föredragna boendeformen under semestern är hotell följt av att bo hemma hos släkt och vänner.

Om SNDMO
Swedish Network of Destination Management Organisations bildades 2016 och är ett nätverk för destinationer i kommuner med över 50 000 invånare samt kommuner där besöksnäringen har mycket stor betydelse. Nätverket består idag av över 30 av Sveriges största destinationer.

Om Net Promoter Score (NPS)
NPS är ett lojalitetsindex som används i många olika sammanhang för att mäta benägenheten att rekommendera en upplevelse till en bekant. Frågan ställs enligt följande mall:
På en skala 0-10, hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Staden som besöksmål till en vän eller kollega? Följande kategorisering av svaren görs sedan:

0-6 Kritiker7-8 Passiva9-10 Ambassadörer
NPS räknas ut som andelen (%) ambassadörer minus andelen (%) kritiker, och skalan sträcker sig därför från -100 till 100. Ett NPS-värde på 0 innebär att det är exakt lika många ambassadörer som kritiker.


KONTAKT

Terje Viblom Pedersen, turistchef, Karlskrona kommun
Telefon: 0733-61 57 08
E-post:
terje.pedersen@karlskrona.sewww.visitkarlskrona.se

Maria Westin, turismchef, Karlstads kommun
Ordförande SNDMO
Telefon: 070-529 75 50
E-post:maria.westin@karlstad.se
www.sndmo.se

Besöksnäringsenheten är Karlskrona kommuns spjutspets i arbetet med att skapa attraktionskraft enligt tesen om att alla besökare är potentiella invånare, inflyttare, nya företagare eller studenter.

Med varumärket Visit Karlskrona tillhandahåller vi ett antal kanaler där vi och andra når ut med inspiration och information om Karlskrona till miljontals potentiella besökare året om.

Enheten arbetar med besöksservice och värdskap genom Karlskrona Turistbyrå, InfoPoints, guider, ferieungdomar - i nära samarbete med vår näring och våra invånare.
Vi är arrangör/medarrangör av olika evenemang i Världsarvsstaden, bland annat Lövmarknaden och Karlskrona Skärgårdsfest.

Turism är en stark tillväxtmotor och genererar intäkter och arbetstillfällen, som inte kan flyttas ut från kommunen. Besöksnäringsenheten arbetar med destinationsutveckling av Karlskrona, så vi kan säkerställa en hållbar besöksupplevelse för kommande generationer - både turister och invånare

På vår hemsida www.visitkarlskrona.se hittar du information om boende, evenemang, besöksmål och aktiviteter. Du kan även följa oss på facebook.com/visitkarlskrona, twitter.com/visitkarlskrona eller instagram, https://www.instagram.com/explore/tags/visitkarlskrona/


Om Visit Karlskrona

Visit Karlskrona är Karlskronas DMO (Destination Marketing Organisation) och turistiska varumärke. Vi ansvarar för Karlskronas destinationsmarknadsföring och tillhandahåller ett antal kanaler där vi och andra når ut med inspiration och information om Karlskrona till miljontals potentiella besökare året om. ​ Vi brinner för ett gott värdskap och har som ambition att erbjuda högklassig besöksservice när och var besökaren önskar. I dagsläget sker detta genom vår fysiska Turistbyrå, InfoPoints, guider, sommarvärdar, stadsvärdar och ferieungdomar - och i nära samarbete med vår näring och våra invånare. ​Visit Karlskrona är även arrangör/medarrangör av olika evenemang, bland annat den anrika "Lövmarknaden" torsdagen innan midsommar och "Karlskrona Skärgårdsfest" som går av stapeln första veckan i augusti varje år. ​ Turism är en stark tillväxtmotor och genererar intäkter och arbetstillfällen, som inte kan flyttas ut från kommunen. Besöksnäringsenheten arbetar med destinationsutveckling av Karlskrona, så vi kan säkerställa en hållbar besöksupplevelse för kommande generationer - både turister och invånare På vår hemsida www.visitkarlskrona.se hittar du information om boende, evenemang, besöksmål och aktiviteter. Följ oss på facebook.com/visitkarlskrona, twitter.com/visitkarlskrona eller instagram, https://www.instagram.com/explore/tags/visitkarlskrona/ och använd gärna någon/några av våra hashtags #visitkarlskrona, #feelthelugn, #keepcalmandvisitkarlskrona.