2019-10-17 08:16Pressmeddelande

Starka siffror för turismen i Karlskrona

null

Karlskrona blir alltmer populärt som turistdestination. Den senaste statistiken från SCB/Tillväxtverket visar en kraftig ökning av antal besökare och gästnätter inom de flesta områden i den nyaste basnäringen.

”Vi ser en fortsatt häftig ökning av besökare under sommaren, från redan höga nivåer - och från en rad nya marknader”, säger Terje Viblom Pedersen, turistchef i Karlskrona.

T om augusti hade Karlskronas hotell en ökning på 6 537 gästnätter, motsvarande 5 % jämfört med förra året. De svenska gästnätterna ökade med 6 %, medan de danska och tyska gästnätterna stod för nya imponerande siffror, +44 % respektive +39 %.

”Clarion Collection Carlscrona Hotell hade ”all time high” i juli i år, det var ett otroligt tryck!”, jublar hotelldirektör Cornelia Fagberg.

Mats Persson, chef Marinmuseum, ser att turismen är på stark frammarsch. Länets mest besökta attraktion kunde återigen visa rekordstora besökssiffror. Januari-augusti har Marinmuseum haft
235 000 besök. ”Fram till september har Marinmuseum haft drygt 19 000 fler besökare än förra året. I juli slogs månadsrekord med drygt 73 000 besökare och även dagsrekordet har skrivits om till 4 000 besökare.

Karlskrona Bilmuseum och Porslinsmuseum har ökat sina besökssiffror rejält så långt 2019.
”Vi har på våra två museum haft en väldigt positiv tendens under sommaren och besöksantalet ökade med 101 % gentemot 2018”, säger Fredrik Bjerngren, marknadschef på Albinsson & Sjöberg.

Campingarna ökar marginellt enligt SCB/Tillväxtverket och även de märker av fler utländska besökare. ”Den trenden som sticker ut mot 2018 är att antalet tyskar har ökat. Vi ser en ökning i gästnätter på ca 15 %.”, enligt David Berg på Dragsö Camping & Stugby.

Karlskronas ökade popularitet utomlands bekräftas av fler inom turismnäringen, bl.a. Barnens Gård. ”Det vi ser är att vi får allt fler utländska gäster. Antalet har mer än dubblerats sedan 2017 och 16 % mer än 2018”, säger ägaren Åsa Alm.

Terje Viblom Pedersen bekräftar Karlskronas popularitet bland utländska besökare. ”Vi är flera som har jobbat långsiktigt med relationsmarknadsföring bland beslutsfattare i bl.a. Tyskland. Det tar tid, men börjar ge resultat. Förändringar i samhället gör att vi även ser en ökning av svenska besökare, vilket sannolikt kommer hålla i sig ett tag framöver”, säger turistchefen och avslutar med en brasklapp i segerruset: ”Turistnäringen exploderar över hela världen, Karlskrona och Blekinge måste besluta redan nu vilken inriktning vi som destination vi vill ta och vad vi vill lämna över till kommande generationer av invånare och besökare.”

Besöksnäringsenheten är Karlskrona kommuns spjutspets i arbetet med att skapa attraktionskraft enligt tesen om att alla besökare är potentiella invånare, inflyttare, nya företagare eller studenter.

Med varumärket Visit Karlskrona tillhandahåller vi ett antal kanaler där vi och andra når ut med inspiration och information om Karlskrona till miljontals potentiella besökare året om.

Enheten arbetar med besöksservice och värdskap genom Karlskrona Turistbyrå, InfoPoints, guider, ferieungdomar - i nära samarbete med vår näring och våra invånare. 
Vi är arrangör/medarrangör av olika evenemang i Världsarvsstaden, bland annat Lövmarknaden och Karlskrona Skärgårdsfest.

Turism är en stark tillväxtmotor och genererar intäkter och arbetstillfällen, som inte kan flyttas ut från kommunen. Besöksnäringsenheten arbetar med destinationsutveckling av Karlskrona, så vi kan säkerställa en hållbar besöksupplevelse för kommande generationer - både turister och invånare

På vår hemsida www.visitkarlskrona.se hittar du information om boende, evenemang, besöksmål och aktiviteter. Du kan även följa oss på facebook.com/visitkarlskrona, twitter.com/visitkarlskrona eller instagram, https://www.instagram.com/explore/tags/visitkarlskrona/


Om Visit Karlskrona

Visit Karlskrona är Karlskronas DMO (Destination Marketing Organisation) och turistiska varumärke. Vi ansvarar för Karlskronas destinationsmarknadsföring och tillhandahåller ett antal kanaler där vi och andra når ut med inspiration och information om Karlskrona till miljontals potentiella besökare året om. ​ Vi brinner för ett gott värdskap och har som ambition att erbjuda högklassig besöksservice när och var besökaren önskar. I dagsläget sker detta genom vår fysiska Turistbyrå, InfoPoints, guider, sommarvärdar, stadsvärdar och ferieungdomar - och i nära samarbete med vår näring och våra invånare. ​Visit Karlskrona är även arrangör/medarrangör av olika evenemang, bland annat den anrika "Lövmarknaden" torsdagen innan midsommar och "Karlskrona Skärgårdsfest" som går av stapeln första veckan i augusti varje år. ​ Turism är en stark tillväxtmotor och genererar intäkter och arbetstillfällen, som inte kan flyttas ut från kommunen. Besöksnäringsenheten arbetar med destinationsutveckling av Karlskrona, så vi kan säkerställa en hållbar besöksupplevelse för kommande generationer - både turister och invånare På vår hemsida www.visitkarlskrona.se hittar du information om boende, evenemang, besöksmål och aktiviteter. Följ oss på facebook.com/visitkarlskrona, twitter.com/visitkarlskrona eller instagram, https://www.instagram.com/explore/tags/visitkarlskrona/ och använd gärna någon/några av våra hashtags #visitkarlskrona, #feelthelugn, #keepcalmandvisitkarlskrona.