2022-02-09 17:00Pressmeddelande

Starkt turistår i Karlskrona 2021

GlädjeskuttGlädjeskutt, Saltö

Karlskronas besöksnäring kan stoltsera med ett mycket starkt resultat för turiståret 2021. Det visar preliminära siffror från Tillväxtverket som publicerats i veckan. 
Det totala antalet gästnätter uppgick till 390 928, en ökning på hela 25 % jämfört med 2020. Resultatet är nästan i nivå med rekordåret 2019, då antalet gästnätter landade på
396 420. Svenska besökare var som vanligt dominerande, men utlandsmarknaderna stod för den största ökningen jämfört med året innan.

"Trots en pågående pandemi har näringen lyckats hålla i och ställa om för att leverera en kvalitativt mycket god och säker turistdestination", säger turistchef Terje Viblom Pedersen. "Detta resultatet samt det faktum att restriktionerna nu släpps, bådar gott för ett nytt rekordår i Karlskrona och Blekinge. Rapporter om bokningsläget på våra boende-anläggningar förstärker vår tro på detta. Mest glädjande är kanske att vi ser en ökning av gästnätter över stora delar av året. Den trenden har satt fart pga pandemin och förhoppningsvis håller den i sig under 2022 och kommande år", avslutar turistchefen. 


Källa: Tillväxtverkets preliminära turismstatistik för 2021, som inkluderar hotell, camping, vandrarhem och stugor
Turismstatistik - Överblick (tillvaxtverket.se)


Om Visit Karlskrona

Karlskrona kommuns besöksnäringsenhet är Karlskronas DMO (Destination Marketing Organisation) som bedriver nationell och internationell destinationsmarknadsföring via det turistiska varumärket Visit Karlskrona. Enheten tillhandahåller ett antal kanaler där Karlskronas besöksnäring når ut till miljontals potentiella besökare, i alla delar av resecykeln genom olika insatser året runt. På www.visitkarlskrona.se finns information om boende, evenemang, besöksmål och aktiviteter. Följ gärna Visitkarlskrona via facebook.com/visitkarlskrona, instagram.com/explore/tags/visitkarlskrona/, och använd våra hashtags #visitkarlskrona, #feelthelugn, #keepcalmandvisitkarlskrona - gärna i kombination med #karlskrona och #visitblekinge